Właściwe urzędy

Właściwe urzędy

Aleje Jerozolimskie 89 oraz ul. Nowogrodzka 64

ul. Lindleya 14
02-013 Warszawa
tel: 22 584 51 00 centrala
22 58 45 306 sekretariat
fax: 22 625-50-06
e-mail: us1449@mz.mofnet.gov.pl
www.warszawa.apodatkowa.gov.pl

ul. E. Orzeszkowej 14
02-374 Warszawa
tel: 22 560 16 00
www.zus.pl

ul. Grójecka 17a
02-023 Warszawa
tel: 22 578 35 00
fax: 22 659 80 08
www.urzadochota.waw.pl

ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa
tel.: 22 440 06 91
tel: 22 440 06 92
www.warszawa.so.gov.pl

ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
tel.: 22 464 20 00
fax: 22 846 78 31
e-mail: g.silny@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl

ul. Mickiewicza 37

ul. Lindleya 14,
02-013 Warszawa
tel.: 22 584 61 00
fax: 22 584 61 90
e-mail: us1435@mz.mofnet.gov.pl
www.is.waw.pl/uswsrodmiescie1

Inspektorat Warszawa – Żoliborz
(podlega pod: ZUS I Oddział w Warszawie)
ul. Kasprowicza 151
01-949 Warszawa-Żoliborz
tel.: 22 560 16 00
www.zus.pl

ul. Słowackiego 6/8
02-023 Warszawa
tel.: 22 560 13 13
fax: 22 839 90 03
www.zoliborz.org.pl

ul. 1 Sierpnia 21,
02-134 Warszawa
tel.: 22 464 20 00
fax: 22 846 78 31
e-mail:g.silny@stat.gov.pl
www.stat.gov.pl

ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa tel.: 22 440 06 91 tel.: 22 440 06 92 www.warszawa.so.gov.pl